Polityka jakości

Firma ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o. ma ambicje być światowej klasy dostawcą kształtowników aluminiowych, a naszym celem jest osiągnięcie takiej pozycji na rynku.

Aby to osiągnąć nasze działania skierowane są na:

Zadowolenie Klienta
Dostarczanie naszym Klientom produktów i usług, które odpowiadają ich wymaganiom lub je nawet przekraczają.
Badanie poziomu zadowolenia naszych Klientów.

Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie efektywności naszego Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich kluczowych procesów zachodzących w firmie.
Ustalanie i okresowy przegląd wskaźników jakościowo-biznesowych.

Pracowników
Zatrudnianie pracowników o niezbędnej wiedzy i kwalifikacjach oraz stałe podnoszenie ich kompetencji dążąc do ciągłego ich doskonalenia wraz zapewnieniem im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy.