6.1 Paszport do eksportu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu to 406.309,20 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 243.545,52 zł.

Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znaleźć można pod adresem: www.poig.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


  • Zaproszenie do składania ofert
    albatros aluminium sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakupy następujących towarów/usług objętych projektem:
< powrót