4.1 Wdrożenie systemu zarządzania ISO 14001

„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 26.03.2012 Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu " Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w innowacyjnej tłoczni w Wałczu". 

Przedmiotem projektu było wdrożenie systemu ISO 14001 w Albatros Aluminium Sp. z o.o. Projekt niniejszy przyczynia się do poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz implementuje system zarządzania środowiskiem do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowując je do krajowych oraz unijnych wymogów w zakresie ochrony środowiska. W konsekwencji projekt przyczynia się do upowszechnienia systemów zarządzania środowiskowego objętego certyfikacją, a zatem efektywnej realizacji celów IV priorytetu POIiŚ i działania 4.1. 

Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 Całkowity koszt realizacji projektu to 70.318,00 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 28.675,00 zł. Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znaleźć można pod adresem: www.pois.gov.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.