Przetargi i zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dostawy następujących towarów i usług

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

9 matryc dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • 9 matryc dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie do 25 września 2023r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

9 dies dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • 9 dies dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on September 25th 2023 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

SZESNASTU MATRYC DEDYKOWANYCH DLA PRASY DO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH O ŚREDNICY WLEWKA 7” I NACISKU PRASY 1800T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • szesnastu matryc dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 1800T

na potrzeby realizacji projektu „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 30 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

SIXTEEN ALUMINUM EXTRUSION DIES DEDICATED FOR ALUMINUM EXTRUSION PRESS 7” 1800T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • sixteen dies dedicated for aluminum extrusion press 7” 1800T

a part of project „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on June 30th 2023, 4:00 p.m. (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

układu dynamicznego prostowania dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • układu dynamicznego prostowania dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 29 marca 2023 r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

dynamic stretching system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • dynamic stretching system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on March 29th 2023 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 50 ton wlewków aluminiowych.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • 50 ton wlewków aluminiowych.

na potrzeby realizacji projektu „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 10 marca 2023 r. do godz. 16:00 osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com

Aktualizacja

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym dostawca zostanie wybrany w trybie „z wolnej ręki” z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w sposób istotny zmienione.


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

50 tons of aluminium extrusion ingot.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • 50 tons of aluminium extrusion ingot.

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on March 10th 2023, 4:00 pm (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 •  3 kontenerów specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • 3 kontenerów specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 19 grudnia 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • 3 special containers dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • 3 special containers dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T.

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on December 19th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • układu pochwytowo - prowadzącego dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE:

 • układu pochwytowo - prowadzącego dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 18 sierpnia 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • handrail leading system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • handrail leading system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on August 18th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • Budowę prototypu układu grzewczego do ciągłego starzenia dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest

 • budowa prototypu układu grzewczego do ciągłego starzenia dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 16 sierpnia 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • development of prototype of heating system for continuous ageing dedicated for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding:

 • development of prototype of heating system for continuous ageing dedicated for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on August 16th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • Elementów instalacji do chłodzenia matryc dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • elementów instalacji do chłodzenia matryc dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 13 czerwca 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 •  usług wykonania pokryć specjalnych na matrycach płaskich lub mostkowo – komorowych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T, optymalnych dla tego rodzaju operacji,
 • usług wykonania pokryć specjalnych na matrycach płaskich lub mostkowo – komorowych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T, optymalnych dla tego rodzaju operacji.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • usług wykonania pokryć specjalnych na matrycach płaskich lub mostkowo – komorowych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T, optymalnych dla tego rodzaju operacji,
 • usług wykonania pokryć specjalnych na matrycach płaskich lub mostkowo – komorowych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T, optymalnych dla tego rodzaju operacji.

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 3 czerwca 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • special coating services regarding dies dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • special coating services regarding dies dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • special coating services regarding dies dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • special coating services regarding dies dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T.

a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on June 3rd 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • Układu chłodzenia dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • układu chłodzenia dla linii P3 do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7”/9” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 28 marca 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • Cooling system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  Cooling system for aluminum extrusion line P3 7”/9” 2500T.

as a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0040/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on March 28th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • Dwóch końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • Jednej końcówki stempla dedykowanej dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • Dwóch końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • Jednej końcówki stempla dedykowanej dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 9” i nacisku 2500T.

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 28 lutego 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • Two dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • One dummy block dedicated for aluminium extrusion press 9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  Two dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • One dummy block dedicated for aluminium extrusion press 9” 2500T.

as a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on February 28th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • trzech stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 9” i nacisku 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • trzech stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 9” i nacisku 2500T..

na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 28 lutego 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • Three stems dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Two stems dedicated for aluminium extrusion press 9” 2500T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  Three stems dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Two stems dedicated for aluminium extrusion press 9” 2500T.

as a part of project „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on February 28th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

   

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • dwóch stempli specjalnych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 28 lutego 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • Two stems dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Two stems dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  Two stems dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Two stems dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

as a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on February 28th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • Kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
  • Kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 24 lutego 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • Special container dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
  • Special container dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  Special container dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Special container dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

as a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on February 24th 2022 (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • czterech matryc płaskich z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7 ” i nacisku 2500T,
 • dziesięciu matryc otworowych z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7 ” i nacisku 2500T, czterech matryc płaskich z kanałami do ich chłodzenia,
 • dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T,
 • dwunastu matryc otworowych z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • czterech matryc płaskich z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7 ” i nacisku 2500T,
 • dziesięciu matryc otworowych z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7 ” i nacisku 2500T,
 • czterech matryc płaskich z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T,
 • dwunastu matryc otworowych z kanałami do ich chłodzenia, dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 15 lutego 2022r. osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF: 

 • four flat dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • ten porthole dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • four flat dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T,
 • twelve porthole dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 •  four flat dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • ten porthole dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 7” 2500T,
 • four flat dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T,
 • twelve porthole dies with cooling channels dedicated for aluminum extrusion press 10” 3750T.

as a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on February 15th  2022 (deadline for tenderers).  The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises:  ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska  (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:
OŚMIU ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DEDYKOWANYCH DLA PRASY DO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH O ŚREDNICY WLEWKA 7” I NACISKU PRASY 1800T

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE

 • ośmiu zestawów narzędziowych dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 1800

na potrzeby realizacji projektu „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się tutaj.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 2 listopada 2021r. do godz. 16:00 osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com

Aktualizacja
W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wefa Bohemia Spol SRO z 2 listopada 2021r. Oferta spełniała wszystkie ustalone kryteria i została wybrana jako najkorzystniejsza.


CALL FOR TENDERS regarding SUPPLY OF:
EIGHT SETS OF ALUMINUM EXTRUSION TOOLS DEDICATED FOR ALUMINUM EXTRUSION PRESS 7” 1800T

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • eight sets of aluminium extrusion tools dedicated for aluminum extrusion press 7” 1800T

as a part of project „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG-III/0017/2019-00. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached here.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on November 2nd 2021, 4:00 p.m. (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated under clause below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

albatros-przetargi-foto