Zarządzanie jakością

Współczesny przemysł nakłada na swoich dostawców szereg wymagań do spełnienia. Już nie wystarczy tylko wytworzyć dobry produkt, zgodny z założonymi warunkami brzegowymi, ale trzeba również przedstawić szereg dokumentów, raportów i certyfikatów potwierdzających jego zgodności z wymaganiami jakościowym i normami danej branży. Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z wytycznymi norm EN 573-3, EN 755, EN – 12020.

Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 świadczy o zgodności procesów z założonymi procedurami. Jednocześnie obliguje nas do ciągłego rozwoju, podnoszenia kompetencji i świadomości oraz nieustannego samodoskonalenia. Realizujemy te założenia wykorzystując system audytów wewnętrznych oraz raporty i rekomendacje:

  • z audytów jednostki certyfikującej,
  • z audytów klientów.

Narzędzia wykorzystywane do nadzorowania i weryfikowania jakości w naszej firmie:

Spektrometr iskrowy SPECRTOMAXx
– pozwala na prowadzenie kontroli odbiorczej zakupionych wlewków i potwierdzenie zgodności składu chemicznego z deklarowanym składem na certyfikatach wytopu. Jest wykorzystywany jako jedno z narzędzi do bieżącej analizy w rozwiazywaniu problemów jakościowych.

spectromaxx08
Univerzalna_elektromotorna_kidalica_Inspekt_table_250kN_TOPOMATIKA

Maszyna wytrzymałościowa Hegewald & Peschke
– INSPEKT 50 kN i INSPEKT 100kN do badań własności mechanicznych – pozwala określić: Rm, Rp0,2, A50

Twardościomierz INNOVATEST NEXUS 3200 BIOS(BRINELL)
Obciążenie: 62.5kgf – 3000kgf
System optyczny: Skaner optyczny Brinella BIOS

NEXUS_3200
twardosciomierz-nr3d-ernst

Twardościomierz ERNST NR3D
(ROCKWELL/BRINELL)
Skale pomiarowe: HRC, Brinell HBT

Do pomiarów 3D wykorzystujemy
współrzędnościowe ramie pomiarowe ROMER
ABSOLUTE ARM 7530 o zakresie pomiarowym
3000mm i dokładności przestrzennej +/-0,044mm

romer