Polityka środowiskowa

Albatros Aluminium specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu usług związanych z produkcją i uszlachetnianiem profili aluminiowych dla przemysłu.

Celem naszym jest produkcja z poszanowaniem środowiska naturalnego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy. Realizacja polityki spoczywa na wszystkich pracownikach firmy, opiera się na powszechnej świadomości oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i środowisko oraz koszty produkcji.

Przestrzeganie i spełnianie obowiązujących norm krajowych i unijnych dotyczących ochronny środowiska, zidentyfikowanie znaczących aspektów środowiskowych, zagrożeń BHP ma na celu dążenie do stałej poprawy stanu efektywnego i oszczędnego gospodarowania mediami oraz prowadzenie proekologicznej gospodarki odpadami.

Systematyczne szkolenia i zaangażowanie pracowników Albatros Aluminium w zakresie zagadnień środowiskowych oraz działań w zakresie BHP, ciągłe wdrażania i usprawnień systemów zarządzania, prowadzi do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz dostarczanie wyrobów zgodnych z europejskimi standardami i normami w zakresie ochrony środowiska.

Efektywne działanie tego systemu stanowi podstawę Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001.

Albatros Aluminium - Zielona Świadomość - ROK 2021

 • Budowa elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji (2,4 MWe) - produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej z gazu ziemnego
 • Ograniczanie zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie wysokosprawnych urządzeń elektrycznych
 • Wymianę oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie LED
 • Stosowanie urządzeń mających na celu polepszenie jakości energii elektrycznej
 • Budowa farmy fotowoltaicznej jako zeroemisyjnego źródła energii elektrycznej na dachach hal produkcyjnych (0,9 MWe)
 • Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej (1,4 MWe)
 • Instalacja urządzeń wentylacyjnych na wydziale anodowni oraz CNC
redukcja_sladu_weglowego_albatros

Albatros Aluminium - Zielona Świadomość - LATA 2022-2025

 • Pozyskiwanie wody deszczowej i wykorzystanie do celów sanitarnych
 • Dosadzanie zieleni na terenie siedziby
 • Instalacja ładowarek do samochodów elektrycznych i rowerów
 • Planowane inwestycje wpływające na zmniejszenie zużycia energii: wymiana oświetlenia na halach produkcyjnych, monitoring zużycia energii - liczniki i podliczniki energii

Ślad węglowy przedsiębiorstwa Albatros Aluminium

Spółka na bieżąco analizuje wielkości emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku działalności organizacji. Analiza śladu węglowego wykonywana jest na podstawie standardu The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard - uznanej na całym świecie normy opracowanej przez World Resources Institute (WRI) i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Wykonywana przez przedsiębiorstwo analiza emisji gazów cieplarnianych obejmuje:

 • Zakres 1 - emisje ze źródeł i procesów będących własnością lub kontrolowanych przez przedsiębiorstwo,
 • Zakres 2 - emisje gazów cieplarnianych powstałe podczas produkcji energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu zużywanych przez przedsiębiorstwo.

Aby zapoznać się z raportem kliknij TUTAJ.

Nasze cele środowiskowe

Zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne

Doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne spowodowane prowadzoną działalnością

Wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku

Podnoszenie świadomości o zachowanie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i rozwoju pracowników

Wspieranie programów i inicjatyw w ramach projektów i współpracy z AGH ułatwiających rozwój naukowy

Działalność edukacyjna, badawcza i zaangażowanie w rozwój techniczny