Ekologiczna energia w Albatrosie

Inwestycja realizowana na terenie zakładu produkcyjnego obejmuje budowę kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej wytwarzającej na potrzeby naszej firmy energię elektryczną i ciepło w jednym procesie technologicznym.

Silniki kogeneracyjne będą w stanie wyprodukować ponad 15000 MWh energii elektrycznej rocznie. Dla porównania, gospodarstwo domowe w roku zużywa średnio między 2,5 a 4,0 MWh.