Energia z kogeneracji – webinarium

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w webinarium „Energia z kogeneracji – niezależność, bezpieczeństwo, ekologia”, podczas którego omówione zostały technologiczne, biznesowe oraz środowiskowe warunki oraz korzyści wynikające z zastosowania technologii kogeneracyjnej i budowy wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej w naszym zakładzie produkcyjnym w Wałczu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o KONTAKT.

Informujemy, że projekt dotyczący powyższej inwestycji zrealizowany został w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu” zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.