Nowe inwestycje i modernizacja parku maszynowego

Początek roku to czas nowych inwestycji oraz intensywnych prac modernizacyjnych wokół infrastruktury produkcyjnej naszego zakładu w Wałczu. Gruntownej modernizacji poddane zostały linie produkcyjne, co umożliwi zwiększenie możliwości produkcyjnych.

Wydział H3 wyposażony zostanie w centralną stację oczyszczania powietrza oraz centralny wyciąg wiórów podnosząc tym samym standardy jakości oraz higieny pracy.

W ramach optymalizacji produkcyjnej parku maszynowego uwzględniającego zmiany rynkowe oraz wymagania naszych Klientów przezbrajamy prasy wraz z modernizacją i wymianą ich elementów tak, aby móc jeszcze szybciej odpowiadać na dynamikę zmienności typów zamówień.

Rozbudowie poddane zostało również laboratorium naszego Działu Jakości odpowiadając tym samym na oczekiwania dotyczące najwyższych standardów stawianych laboratoriom w zakresie warunków pomiarowych, szkoleń metrologicznych oraz audytów zewnętrznych wymaganych przez naszych Klientów.